تحویل در سراسر روسیه و به سایر کشورها

Теплосчетчики, тепловычислители, преобазователи расхода и пр. Промприбор

برای بیش از 10 سال گروه شرکت های "تکنولوژی های جدید" (New Technologies) теплосчетчики, тепловычислители, ультразвуковые счетчики-расходомеры, преобразователи расхода, системы сбора и обработки данных, узлы учета را تحویل میدهد. تجربه انباشته شده و استفاده از قطعات تولید کنندگان پیشرو دلیل اصلی انتخاب ما توسط مصرف کنندگان است
کاتالوگ محصولات Промприбор

درباره شرکت ПРОМПРИБОР

اطلاعات حقوقی
Компания Промприбор с 1992 года успешно работает на рынке энергосбережения и является одним из ведущих предприятий Российской Федерации по производству приборов учёта потребления воды и тепловой энергии.
 • УЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

  Измерение объемных расходов и объемов питьевой, технической, теплофикационной воды в системах водо - и теплоснабжения, а также других электропроводящих жидкостей в наполненных напорных трубопроводах.
 • УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  Измерение и регистрация параметров теплоносителя и тепловой энергии в водяных системах теплоснабжения различной конфигурации.
 • ПРЕИМУЩЕСТВА

  Разработка, монтаж и сопровождение узлов учета. Высококвалифицированные специалисты. Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание, оптимальные и надежные решения, позволяющие сократить ваши затраты.

کاتالوگ محصولات ПРОМПРИБОР

Теплосчетчики, тепловычислители, ультразвуковые счетчики-расходомеры, преобразователи расхода, системы сбора и обработки данных, узлы учета
 • Теплосчетчики ПРОМПРИБОР
  Теплосчетчики
  ТС.ТМК-H, ТСК, СТД, Логика и др.
 • Тепловычислители ПРОМПРИБОР
  Тепловычислители
  TMK H20,H30,Н100,Н120,Н130 и др.
 • Преобразователи расхода ПРОМПРИБОР
  Преобразователи расхода
  ВПС, МастерФлоу и др.
 • Сервисные устройства ПРОМПРИБОР
  Сервисные устройства
  УС-Н2 и др.
 • Щиты приборные ПРОМПРИБОР
  Щиты приборные
  для узла учета
 • Термопреобразователи ПРОМПРИБОР
  Термопреобразователи
  КТПТР, КТСПР, КТП, ТПТ и др.
 • Измерительные линии ПРОМПРИБОР
  Измерительные линии
  типа ИЛП, ИЛО, ИЛВ и др.
 • Узлы учета ПРОМПРИБОР
  Узлы учета
  УУХВС, УУТЭМ и др.
 • Счетчики-расходомеры ПРОМПРИБОР
  Счетчики-расходомеры
  КСР, РУС и др.
 • Источники питания ПРОМПРИБОР
  Источники питания
  БП-12-0,45, БП-24-0,22 и др.
 • Системы обработки данных ПРОМПРИБОР
  Системы обработки данных
  АМ-02, АЛС и др.
 • Стендовое оборудование ПРОМПРИБОР
  Стендовое оборудование
  Каскад-2П, УФС-02, ПОТОК-ПУ и пр.
 • Контроллеры измерительные ПРОМПРИБОР
  Контроллеры измерительные
  КИ-2 и др.

انتخاب محصولات ПРОМПРИБОР

راحت ترین راه را برای ثبت سفارشنامه یا دریافت اطلاعات در مورد مشخصات، قیمت و زمان تحویل کالا انتخاب کنید.
 1. لیست قیمت

  قیمت های ما را بررسی کنید با دریافت لیست قیمت یا پیشنهاد تجاری رسمی برای محصولات ПРОМПРИБОР.

 2. مشاوره

  با کارشناسان ما تماس بگیرید برای دریافت مناسب ترین گزینه ها از نظر مشخصات فنی و بودجه ПРОМПРИБОР

 3. انتخاب آنالوگ

  علامت گذاری رقبای خود را به ما اطلاع دهید و ما بهترین پیشنهاد را از نظر پارامترها و محدوده قیمت به شما ارائه خواهیم داد ПРОМПРИБОР

 4. سفارشنامه و تحویل

  برای ما درخواست ارسال کنید برای دریافت فاکتور و قرارداد فروش برای اشخاص حقوقی و حقیقی کالا name:

استند اطلاعات ПРОМПРИБОР

درباره محصولات این شرکت معلومات بیشتر به دست آورید Промприбор.

گروه شرکت های "تکنولوژی های جدید" (New Technologies)

برای فروش و پشتیبانی لطفاً به شهر تماس بگیرید
همین الان یک سوال بپرس: