จัดส่งภายในรัสเซียและประเทศอื่นๆ

Теплосчетчики, тепловычислители, преобазователи расхода и пр. Промприбор

เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่กลุ่มบริษัท โนวือเย่ เทคโนโลกียี จัดส่ง теплосчетчики, тепловычислители, ультразвуковые счетчики-расходомеры, преобразователи расхода, системы сбора и обработки данных, узлы учета. ประสบการณ์ที่เราสั่งสมมา และการใช้ส่วนประกอบ จากผู้ผลิตชั้นนำ คือเหตุผลหลักที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกเรา
แค็ตตาล็อกสินค้า Промприбор

เกี่ยวกับบริษัท ПРОМПРИБОР

ข้อมูลทางกฎหมาย
Компания Промприбор с 1992 года успешно работает на рынке энергосбережения и является одним из ведущих предприятий Российской Федерации по производству приборов учёта потребления воды и тепловой энергии.
 • УЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

  Измерение объемных расходов и объемов питьевой, технической, теплофикационной воды в системах водо - и теплоснабжения, а также других электропроводящих жидкостей в наполненных напорных трубопроводах.
 • УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  Измерение и регистрация параметров теплоносителя и тепловой энергии в водяных системах теплоснабжения различной конфигурации.
 • ПРЕИМУЩЕСТВА

  Разработка, монтаж и сопровождение узлов учета. Высококвалифицированные специалисты. Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание, оптимальные и надежные решения, позволяющие сократить ваши затраты.

แค็ตตาล็อกสินค้า ПРОМПРИБОР

Теплосчетчики, тепловычислители, ультразвуковые счетчики-расходомеры, преобразователи расхода, системы сбора и обработки данных, узлы учета
 • Теплосчетчики ПРОМПРИБОР
  Теплосчетчики
  ТС.ТМК-H, ТСК, СТД, Логика и др.
 • Тепловычислители ПРОМПРИБОР
  Тепловычислители
  TMK H20,H30,Н100,Н120,Н130 и др.
 • Преобразователи расхода ПРОМПРИБОР
  Преобразователи расхода
  ВПС, МастерФлоу и др.
 • Сервисные устройства ПРОМПРИБОР
  Сервисные устройства
  УС-Н2 и др.
 • Щиты приборные ПРОМПРИБОР
  Щиты приборные
  для узла учета
 • Термопреобразователи ПРОМПРИБОР
  Термопреобразователи
  КТПТР, КТСПР, КТП, ТПТ и др.
 • Измерительные линии ПРОМПРИБОР
  Измерительные линии
  типа ИЛП, ИЛО, ИЛВ и др.
 • Узлы учета ПРОМПРИБОР
  Узлы учета
  УУХВС, УУТЭМ и др.
 • Счетчики-расходомеры ПРОМПРИБОР
  Счетчики-расходомеры
  КСР, РУС и др.
 • Источники питания ПРОМПРИБОР
  Источники питания
  БП-12-0,45, БП-24-0,22 и др.
 • Системы обработки данных ПРОМПРИБОР
  Системы обработки данных
  АМ-02, АЛС и др.
 • Стендовое оборудование ПРОМПРИБОР
  Стендовое оборудование
  Каскад-2П, УФС-02, ПОТОК-ПУ и пр.
 • Контроллеры измерительные ПРОМПРИБОР
  Контроллеры измерительные
  КИ-2 и др.

การเลือกผลิตภัณฑ์ ПРОМПРИБОР

เลือกวิธีที่สะดวกที่สุดในการสั่งซื้อหรือในการรับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ ราคา และเวลาการส่งมอบสินค้า.
 1. รายการราคา

  ตรวจสอบราคาของเรา, โดยได้รับรายการราคาหรือใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการสำหรับ ПРОМПРИБОР.

 2. คำปรึกษา

  ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อเลือกสินค้าที่ดีที่สุด ตามลักษณะทางเทคนิคและงบประมาณ ПРОМПРИБОР

 3. เลือกสินค้าที่คล้ายคลึงกัน

  บอกแบรนด์ คู่แข่งให้เราทราบ แล้วเราจะทำข้อเสนอที่ดีที่สุดในแง่ของคุณลักษณะและช่วงราคาให้กับคุณ ПРОМПРИБОР

 4. การสั่งซื้อและจัดส่ง

  ส่งคำขอ เพื่อได้รับใบแจ้งราคาและสัญญาซื้อขายสำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาสำหรับสินค้า ПРОМПРИБОР

กระดานข่าว ПРОМПРИБОР

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท Промприбор.

บริษัท โนวือเย่ เทคโนโลกียี

สำหรับเรื่องการจำหน่ายและการสนับสนุนโปรดติดต่อ
ถามคำถามตอนนี้: