Giao hàng ở Nga và các nước khác

Теплосчетчики, тепловычислители, преобазователи расхода и пр. Промприбор

Đã hơn 10 năm TẬP ĐOÀN CÁC CÔNG NGHỆ MỚI (NOVYE TEKHNOLOGII) cung cấp теплосчетчики, тепловычислители, ультразвуковые счетчики-расходомеры, преобразователи расхода, системы сбора и обработки данных, узлы учета. Kinh nghiệm tích lũy được và việc sử dụng linh kiện từ các nhà sản xuất hàng đầu là lý do chính khiến người tiêu dùng lựa chọn chúng tôi
Danh mục sản phẩm Промприбор

Về công ty ПРОМПРИБОР

Thông tin pháp lý
Компания Промприбор с 1992 года успешно работает на рынке энергосбережения и является одним из ведущих предприятий Российской Федерации по производству приборов учёта потребления воды и тепловой энергии.
 • УЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

  Измерение объемных расходов и объемов питьевой, технической, теплофикационной воды в системах водо - и теплоснабжения, а также других электропроводящих жидкостей в наполненных напорных трубопроводах.
 • УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  Измерение и регистрация параметров теплоносителя и тепловой энергии в водяных системах теплоснабжения различной конфигурации.
 • ПРЕИМУЩЕСТВА

  Разработка, монтаж и сопровождение узлов учета. Высококвалифицированные специалисты. Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание, оптимальные и надежные решения, позволяющие сократить ваши затраты.

Catalog sản phẩm ПРОМПРИБОР

Теплосчетчики, тепловычислители, ультразвуковые счетчики-расходомеры, преобразователи расхода, системы сбора и обработки данных, узлы учета
 • Теплосчетчики ПРОМПРИБОР
  Теплосчетчики
  ТС.ТМК-H, ТСК, СТД, Логика и др.
 • Тепловычислители ПРОМПРИБОР
  Тепловычислители
  TMK H20,H30,Н100,Н120,Н130 и др.
 • Преобразователи расхода ПРОМПРИБОР
  Преобразователи расхода
  ВПС, МастерФлоу и др.
 • Сервисные устройства ПРОМПРИБОР
  Сервисные устройства
  УС-Н2 и др.
 • Щиты приборные ПРОМПРИБОР
  Щиты приборные
  для узла учета
 • Термопреобразователи ПРОМПРИБОР
  Термопреобразователи
  КТПТР, КТСПР, КТП, ТПТ и др.
 • Измерительные линии ПРОМПРИБОР
  Измерительные линии
  типа ИЛП, ИЛО, ИЛВ и др.
 • Узлы учета ПРОМПРИБОР
  Узлы учета
  УУХВС, УУТЭМ и др.
 • Счетчики-расходомеры ПРОМПРИБОР
  Счетчики-расходомеры
  КСР, РУС и др.
 • Источники питания ПРОМПРИБОР
  Источники питания
  БП-12-0,45, БП-24-0,22 и др.
 • Системы обработки данных ПРОМПРИБОР
  Системы обработки данных
  АМ-02, АЛС и др.
 • Стендовое оборудование ПРОМПРИБОР
  Стендовое оборудование
  Каскад-2П, УФС-02, ПОТОК-ПУ и пр.
 • Контроллеры измерительные ПРОМПРИБОР
  Контроллеры измерительные
  КИ-2 и др.

Bộ tuyển chọn sản phẩm ПРОМПРИБОР

Bạn hãy lựa chọn phương thức đặt hàng hoặc nhận thông tin về đặc điểm, giá cả và thời gian giao hàng thuận tiện nhất.
 1. Bảng giá

  Hãy xem thông tin mức giá của chúng tôi, bằng cách nhận bảng giá hoặc đề xuất thương mại chính thức cho sản phẩm ПРОМПРИБОР.

 2. Tư vấn

  Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để nhận được những phương án phù hợp nhất theo đặc điểm kỹ thuật và ngân sách ПРОМПРИБОР

 3. Bộ tuyển chọn sản phẩm tương tự

  Hãy cho chúng tôi biết nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đề xuất hấp dẫn theo các tham số và phạm vi giá ПРОМПРИБОР

 4. Đơn hàng và giao hàng

  Hãy gửi cho chúng tôi đơn đặt hàng để nhận hóa đơn, hợp đồng mua bán cho pháp nhân, cá nhân đối với hàng hóa ПРОМПРИБОР

Bảng thông tin ПРОМПРИБОР

Tìm hiểu thêm về sản phẩm của công ty Промприбор.

TẬP ĐOÀN CÁC CÔNG NGHỆ MỚI (NOVYE TEKHNOLOGII)

Các câu hỏi về bán hàng và hỗ trợ hãy liên hệ thành phố
Bạn hãy đặt câu hỏi ngay bây giờ: